Punkter der kan skrives afgifter for

Center for Parkering har en praksis for udstedelse af p-afgifter. Punkterne har vi lånt her, og skrevet til dig herunder.

 

Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven 1) (fremover “FÆL”), vejafmærkningsbekendtgørelsen 2) (fremover “vejbkg.”), bekendtgørelse om parkeringsskiver 3) (fremover “p-skivebkg.”) og Københavns Kommunes bekendtgørelse om standsning og parkering i København 4) (fremover “p-bkg.”).

01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Dit køretøj er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle, der betyder “standsning forbudt” eller ved ubrudt gul linje på kantsten eller ved kørebanekant, jf. vejbkg. § 13, C 61 eller UC 61, og § 49, T 61. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

01b. Særlig afgrænset bane. Dit køretøj er henstillet i en sving- eller busbane. Standsning og parkering er forbudt i disse særlige baner, der er afmærket med symbol for bestemte trafikretninger eller bestemte færdselsarter, jf. vejbkg. § 44, Q 46 og Q 47. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

01c. Spærreflade. Dit køretøj er henstillet på en spærreflade. Standsning og parkering er forbudt på en spærreflade, der er et skraveret eller et helt hvidt areal på kørebanen, jf. § 44, Q 45, i vejbkg. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

01d. Standsning i forbudszone. Dit køretøj er henstillet, hvor der gælder et standsningsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må ske standsning uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse i området, jf. § 19, E 68, i vejbkg. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

02. Betinget standsningsforbud. Dit køretøj er henstillet i strid med et betinget standsningsforbud, der er angivet ved den forbudstavle og undertavle, der betyder: “Standsning forbudt. Af- og pålæsning tilladt, jf. vejbkg. § 13, C 61, og § 5. Parkeringsvagten har observeret, at der ikke blev foretaget lovlig af- og påstigning eller af- og pålæsning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03a. Reserveret parkeringsplads – afmærket på kørebanen m.m. Dit køretøj er henstillet i strid med et standsnings- og parkeringsforbud på en parkeringsplads, hvor det ved tekst eller symbol på kørebanen m.m. er angivet, at parkeringspladsen er reserveret til en bestemt køretøjsart, jf. vejbkg. § 49, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03b. På tværs af parkeringsbås. Dit køretøj er henstillet i strid med et forbud mod at standse eller parkere på anden måde end i længderetningen på en afmærket parkeringsbås, jf. vejbkg. § 49, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03c. Invalidepladser. Dit køretøj er henstillet i strid med et standsnings- og parkeringsforbud på en invalideplads, der er reserveret til køretøjer eller til et eller flere bestemte køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse til invalideparkering, jf. vejbkg. § 19, E 23, § 5 og E 33, samt § 49, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

04. Standsning forbudt. Ud- og indstigning tilladt. Dit køretøj er henstillet i strid med et betinget standsningsforbud, der er angivet ved den forbudstavle og undertavle, der betyder: “Standsning forbudt. Ud- og indstigning tilladt, jf. vejbkg. § 13, C 61, og § 5. Parkeringsvagten har observeret, at standsningen ikke skete i forbindelse med lovlig ud- og indstigning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05a. Ved skiltning og brudt gul kantlinje. Dit køretøj er parkeret i strid med et parkeringsforbud. Det er markeret enten med den forbudstavle, der betyder “parkering forbudt eller ved punkteret gul afmærkning, jf. vejbkg. § 13, C 62 eller UC 62, og § 49, T 62. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05b. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt over 2000 kg, motorredskaber og traktorer. Dit køretøj er parkeret i strid med p-bkg. § 5, stk. 1, hvoraf fremgår, at det er forbudt at parkere påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt over 2000 kg, motorredskaber og traktorer i tidsrummet kl. 1900 – 0700. FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

05c. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg. Dit køretøj er parkeret i strid med p-bkg. § 5, stk. 2, hvoraf fremgår, at det er forbudt at parkere køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg i tidsrummet kl. 1900 – 0700, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

05d. Opholds- og legeområde. Dit køretøj er parkeret i strid med et parkeringsforbud i et opholds- og legeområde. Det er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede pladser i et opholds- og legeområde, jf. vejbkg. § 19, E 51. FÆL § 121, stk. 1, nr. 6.

05e. Gågade. Dit køretøj er parkeret i strid med et parkeringsforbud i gågade. Det er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede pladser i gågade, jf. vejbkg. § 19, E 49. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05f. Parkering i forbudszone. Dit køretøj er parkeret i strid med et parkeringsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse i området, jf. vejbkg. § 19, E 68. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05g. Påhængskøretøjer med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg. Dit køretøj er parkeret i strid med § 5, stk. 3, i p-bkg., hvoraf fremgår, at det er forbudt at parkere påhængskøretøjer, herunder campingvogne, med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg i mere end 24 timer. FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

05j. Parkering med henblik på reklame. Dit køretøj er parkeret i strid med et forbud mod at parkere med henblik på reklame, jf. § 4, i p-bkg.. FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

05k. Parkering med henblik på overnatning. Dit køretøj er parkeret i strid med et forbud mod at parkere med henblik på overnatning, jf. § 4, i p-bkg. FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

05l. Parkering i 2. position. Dit køretøj er parkeret i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 4, ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

05m. Havareret eller ubrugbart køretøj. Dit køretøj er parkeret i strid med § 4, stk. 3, i p-bkg., hvoraf fremgår, at det er forbudt at parkere et havareret eller ubrugbart køretøj i mere end 6 timer. Et havareret eller ubrugbart køretøj anses i øvrigt først for parkeret, når det har været henstillet i mere end 12 timer, jf. p-bkg. § 1, stk. 3. FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

07. Uden for afmærkning. Dit køretøj er parkeret i strid med vejbkg. § 49, T 33, der er sålydende: “Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen”. FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

12. Motorvognsplads. Din tohjulede motorcykel er henstillet på en motorvognsplads. Standsning og parkering af tohjulede motorcykler er forbudt på sådanne pladser, jf. § 2, stk. 1, i p-bkg.. FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

13. Reserveret parkeringsplads – afmærket ved tavle. Dit køretøj er parkeret i strid med et parkeringsforbud på en reserveret parkeringsplads. Dette er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at en parkeringsplads f.eks. er reserveret til besøgende med ærinde til en ambassade, jf. vejbkg. § 19, E 33, samt § 5. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

14. Uden brug af p-skive. Din bil er i strid med p-skivebkg. § 1 parkeret uden brug af p-skive, hvor der er tidsbegrænset parkering. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

15. Tidsbegrænset parkering/Urigtigt indstillet p-skive. Din bil er parkeret i strid med tidsbegrænsningen i et område, hvor der er tidsbegrænset parkering, eller med en urigtigt indstillet p-skive, jf. p-skivebkg. § 3, stk. 1, 2 eller 3, § 6 og § 7, stk. 1 og 5. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

16. Ændring af tidsangivelse på p-skiven. Din bil er i strid med p-skivebkg. § 5 og § 7, stk. 4, ikke blevet flyttet i forbindelse med, at der er ændret på angivelsen på p-skiven. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

17. Uaflæselig p-skive. Din bil er i strid med p-skivebkg. § 4, stk. 3, og § 7, stk. 6 eller 7, parkeret med en uaflæselig p-skive. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

18. Mere end én p-skive. Din bil er i strid med p-skivebkg. § 4, stk. 2, parkeret med mere end én p-skive. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

19. Ulovlig p-skive. Din bil er i strid med p-skivebkg. § 2, stk. 1-3, og § 7, stk. 6 eller 7, parkeret med en ulovlig p-skive. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

20. Fodgængerfelt. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 1, der forbyder standsning og parkering på fodgængerfelt eller inden for en afstand af 5 meter før fodgængerfeltet. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

21. Udkørsel fra cykelsti. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 1, der forbyder standsning og parkering ud for udkørsel fra en cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter før udkørslen. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

22. Vejkryds. Dit køretøj er i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 2, henstillet i vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

23. Busstoppested. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 2, der lyder: “Det er ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet. Er strækningen ikke afmærket, gælder forbudet inden for en afstand af 12 meter på hver side af skiltet. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

24. Cykelsti, gangsti, fortov mv. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 28, stk. 3, og § 3 p-bkg., der forbyder standsning og parkering helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, helleanlæg, rabat eller lign., medmindre dette er tilladt ved afmærkning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 2 og 7.

25. Opmarchområde. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 7, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere på en strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner eller inden for en afstand af 5 meter før begyndelsen af en sådan strækning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

26. Spærrelinje. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 8, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke mellem køretøjet og linjen findes en punkteret linje. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

27. Hyrevognsplads. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 10, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere på en holdeplads, der er afmærket for hyrevogne. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

28a. Uaflæselig p-billet. Dit køretøj er parkeret med uaflæselig p-billet i strid med § 6 , stk. 2, i p-bkg., hvoraf fremgår, at p-billetten tydeligt skal kunne læses udefra, når parkeringen sker i en særlig betalingszone, hvor der skal betales afgift (indløses p-billet). FÆL § 121, stk. 1, nr. 9.

28b. P-billet ikke synlig. Dit køretøj er parkeret uden synlig p-billet i strid med § 6, stk. 1, i p-bkg, hvoraf følger, at der skal betales for parkering, når parkeringen sker i en særlig betalingszone. FÆL § 121, stk. 1, nr. 9.

28c. P-billet ugyldig. Dit køretøj er parkeret uden gyldig p-billet i strid med § 6, stk. 1, i p-bkg., hvoraf følger, at der skal betales afgift i overensstemmelse med, hvad der er gældende inden for den pågældende p-zone. FÆL § 121, stk. 1, nr. 9.

28d. Parkeringstid udløbet. Dit køretøj er parkeret i strid med § 6, stk. 1, i p-bkg., fordi parkeringstiden på p-billetten er udløbet. Et køretøj skal senest ved udløbet af den tid, der er betalt for, være fjernet fra pladsen. FÆL § 121, stk. 1, nr. 9.

30. På jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 3, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere på en jernbaneoverkørsel eller en anden overkørsel. FÆL § 121. stk. 1, nr. 3.

31. På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 5, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere på en bro over en motorvej, i en viadukt eller i en tunnel. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

32. I krybespor. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 9, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere i et krybespor. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

33. Nærmere end 30 m fra jernbaneoverkørsel. Dit køretøj er parkeret i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 1, hvorefter et køretøj ikke må parkere nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

34. Ud for ind- og udkørsel fra ejendom. Dit køretøj er parkeret i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 2, hvorefter et køretøj ikke må parkere ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

35. På hovedvej uden for tættere bebygget område. Dit køretøj er parkeret i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 3, hvorefter et køretøj ikke må parkere på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

LBK nr. 1047 af 24. oktober 2011 (færdselsloven)
Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 (vejafmærkningsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 327 af 29. april 2003 (parkeringsskivebekendtgørelsen)
Bekendtgørelse af 18. november 2011, der trådte i kraft den 1. december 2011 (standsnings- og parkeringsbekendtgørelsen i København)

Har du fundet den information du søgte?

Har givet os Ris eller Ros!