Ofte stillede spørgsmål i København

Ofte stillede spørgsmål i København

Her kan du finde svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål i forbindelse med parkering i København. Klik på emnerne herunder, eller klik på titlen, hvorefter den vil åbne sig.

Kan jeg holde helt op til en cykelstiudkørsel?

Nej, du skal mindst holde 5 meter fra udkørslen.

Kan jeg holde helt op til et fodgængerfelt?

Nej, du skal mindst holde 5 meter fra fodgængerfeltet.

Kan jeg holde helt op til en spærrelinje

Nej, der der skal altid være mindst 3 meter fra siden af bilen til spærrelinjen, og 5 meter fra fronten af bilen til spærrelinjen.

Må jeg holde 5 meter fra hjørnet, hvis jeg er i gang med en af- og pålæsning?

Nej, bilen skal altid stilles mindst 10 meter fra vejkrydset eller cykelstiens nærmeste kant.

Kan jeg holde med to hjul på fortovet i Københavns?

Ja, hvis der er særlig afmærkning til det, ellers skal bilen parkeres ved kørebanens yderkant.

Kan jeg parkere min motorcykel på fortovet?

Ifølge færdselslovens § 28 er standsning og parkering på fortove forbudt, dog med undtagelse af cykler og tohjulede knallerter, og jf. færdselslovens § 121 kan der pålægges afgift ved overtrædelse af dette forbud.
Københavns Politi har imidlertid i sin vejledning fra 1977 anført, at det i Københavns Kommune kan være hensigtsmæssigt at anvende de brede fortove til motorcykelparkering.
Parkering Københavns praksis er at pålægge afgifter for parkering af motorcykler på fortove, medmindre parkeringen ikke hindrer tilgængeligheden for fodgængernes passage og den øvrige færdsel.

Hvordan ved jeg, om jeg er i en betalingszone?

Ja, hvis der er særlig afmærkning til det, ellers skal bilen parkeres ved kørebanens yderkant.

Kan jeg holde med to hjul på fortovet i Københavns?

Der er skiltet ved alle betalingszonernes indfaldsveje.

Hvornår gælder 2-timers zonen?

2-timers zonen gælder mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 19.00. Lørdag og søndag samt andre helligdage er det gratis at parkere i 2 timers zonen.

Må jeg holde tæt på en port?

Medmindre der er en gul kantstenslinje, må du holde helt op til porten.

Hvorfra måler man et vejkryds?

Et vejkryds opmåles fra den tværgående kørebanes nærmeste kant.

Hvordan ved jeg, hvilken vej pilene på skiltet gælder?

Skiltenes øverste punkt er altid ligefrem, ligesom kørselsretningen.

Kan jeg få en p-afgift for en trailer?

Ja, da den betragtes som et selvstændigt køretøj.

Kan man få en p-afgift, selv om der sidder en person i bilen?

Ja, der er ingen forskel i reglerne for standsning- og parkeringforbud.

Kan jeg parkere i en gågade?

Nej, gågader, opholds- og legeområder er kun tilladt, hvis der er særligt afmærkede områder til parkering.

Skal jeg betale for parkering, med invalideskilt?

Nej, det er gratis at parkere for bilister med invalideskilt i København.

Min bil har holdt ulovligt pga. havari. Kan jeg få frafaldet p-afgiften?

Ja, hvis der kan dokumenteres for havariet.

Kan jeg klage til en overordnet instans?

Nej, men du kan altid indbringe en afgørelse for fogedretten, såfremt afgiften ikke er betalt. Derudover kan du forelægge sagen for Folketingets Ombudsmand.

Kan jeg få nedsættelse af en p-afgift som studerende, lærling, bistandsklient eller pensionist?

Nej, da der er tale om en kontolafgift og ikke en bøde, er det ikke muligt af få reduceret beløbet.

Jeg har fået en rykker på en p-afgift, som jeg allerede har betalt. Hvorfor det?

  1. Du kan have indbetalt en afgift på samme beløb til Rigspolitiet, en anden kommune eller et privat parkeringsselskab.
  2. Rykkeren kan have været på en anden afgift.
  3. Rykkeren og din betaling kan have krydset hinanden.
  4. Du kan have indbetalt en afgift på en anden persons bil.
  5. Indbetalingen er ikke modtaget.

Jeg har fået en rykker fra Københavns Kommunes Skatteforvaltning. Hvad gør jeg?

Hvis du har modtaget en rykker på 250 kr., skal du henvende dig til Opkrævningsafdelingen i Københavns Kommunes Skatteforvaltning.

Jeg har fået en p-afgift. Må jeg afdrage den over flere gange?

Ja, du kan lave en aftale ved at henvende dig til Opkrævningsafdelingen i Københavns Kommunes Skatteforvaltning. Hvis det ikke er din egen bil, er du nødt til at kende ejers/brugers fødselsdato, da kontorene er opdelt efter cpr-nummer.

Min bil er blevet pålagt en p-afgift, mens den var lånt ud. Har jeg pligt til at betale p-afgiften?

Ja, det er dit eget ansvar at kræve pengene ind hos føreren. Ifølge Færdselslovens §121, stk. 4, skal bilens bruger betale afgiften. Hvis det ikke sker, bliver beløbet opkrævet hos ejeren istedet. Samme gælder for udlejningsselskaber og firmaer, hvor lejere og medarbejdere ikke er registrerede brugere af bilen. Firmaet står selv for opkrævning af beløbet hos brugeren.

Kan parkeringstiden forlænges ved at købe en p-billet, hvis jeg parkerer et sted i betalingszonen, hvor der er tidsbegrænset parkering?

Nej, bilen skal fjernes senest ved udløb af den tiladte parkeringstid.

Hvor kan jeg se en oversigt over hvilket område min p-licens, månedskort eller ugekort er gyldigt til?

Du kan se kort og gadefortegnelser over samtlige licens- og betalingszoner, ved at klikke på linket herunder.
Se kort og gadefortegnelser

Hvordan fornyer jeg mit månedskort?

Du kan sende en bestilling vedlagt check via post, eller henvende dig personligt til Parkering – København. Det er også muligt at bestille og betale online på hjemmesiden herunder.
Læs mere om bestilling af månedskort

Må jeg bruge min p-licens ved en lokal skiltet tidsbegrænsning i 2-timers zonen?

Nej, en p-licens gælder kun til den generelle 2-timers begrænsning.

Hvad koster en beboer- eller erhvervslicens?

Prisen for en beboerlicens er 175 kr. årligt. En erhvervslicens koster 1.375 kr. årligt. Prisen er den samme uanset hvor i København licensen udstedes til.

Kan jeg ændre min p-licens, hvis jeg har fået ny bil, eller flyttet til en ny adresse?

Ja, du skal udfylde et ansøgningsskema og returnere din gamle licens. Hvis du skifter bil, skal du kunne dokumentere det. Ændringer i din p-licens foretages uden beregning i de første 6 måneder af gyldighedsperioden. Efter de 6 måneder koster det 175 kr.

Kan jeg købe p-licens til en lånt bil, såfremt jeg har bopæl i en parkeringszone?

Ja, du er tilladt at købe en beboerlicens til den bil, du låner, for 100 kr. pr. måned.
Læs mere om beboerlicens til lånt bil

Kan jeg få flere licenser, såfremt jeg har mere end 1 bil?

Ja, du kan erhverve lige så mange beboerlicenser, som der er voksne med kørekort tilmeldt på adressen.

Må jeg benytte min beboerlicens i hele København?

Nej, beboerlicensen er kun gældende i zonen omkring din bopæl. Zonen er fastlagt ud fra, hvor du har folkeregister-adresse.
Se kort over de forskellige zoner

Hvordan afmelder jeg p-licensen, hvis jeg ikke længere har en bil?

Såfremt din licens stadig er gyldig, skal den sendes retur til Parkering – København. Hvis licensen derimod er udløbet, kan den afmeldes både telefonisk og skriftligt.

Min bil skal på værksted, derfor låner jeg en erstatningsbil af værkstedet. Hvad gør jeg i perioden?

Det er muligt gratis at få udstedt en midlertidig licens, hvis du låner en bil fra et værksted.
Læs mere om midlertidig licens til bil på værksted

Hvis jeg bor i en rød zone og har beboerlicens, må jeg så holde der hele dagen?

Nej, i rød zone giver licensen dig kun adgang til at parkere mandag til fredag mellem kl. 08.00 – 10.00 og derefter kl. 17.00 samt lørdag mellem kl. 08.00 – 10.00 og efter kl. 14.00. Derudover skal der købes p-billet.

Hvorfor er p-vagterne på arbejde om aftenen?

Selv om der kun skal betales for parkering indtil kl. 18, kl. 19 eller kl. 20 (afhængig af zonen), skal p-vagterne sikre, at færdselsloven bliver overholdt døgnet rundt.

Er p-vagterne provisionslønnede?

Nej, p-vagterne er fast lønnede og får ingen provision.

Hvad koster det at parkere i et af parkeringshusene?

Det er forskelligt, da alle p-huse i København er privatejede.
Læs mere om p-huse

Hvordan finder jeg ud af, om jeg bor på en offentlig vej eller en privat fællesvej?

På Vej & Parks hjemmeside kan du se kort over, hvilke veje der er offentlige veje og hvilke veje der er private fællesveje.
Læs mere om private fællesveje

Har du fundet den information du søgte?

Har givet os Ris eller Ros!