Ofte stillede spørgsmål i København

Ofte stillede spørgsmål i Århus

Her kan du finde svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål i forbindelse med parkering i Århus. Klik på emnerne herunder, eller klik på titlen, hvorefter den vil åbne sig.

Aarhus Kommunes hjemmel til af foretage parkeringskontrol på offentlige veje

Den 24. april 1998 vedtog Aarhus Byråd at overtage parkeringskontrollen fra politiet hurtigst muligt efter, at der forelå en ny bekendtgørelse fra Trafikministeriet. Samtidig blev det vedtaget, at opgaven kunne udføres af kommunale parkeringsvagter.Læs eventuelt mere i Færdselslovens §122 på Retsinformations hjemmeside (nyt vindue).

Hvornår får jeg svar på min klage?

Århus kommune bestræber sig på at besvare alle klager hurtigst muligt.

Kan jeg få nedsat parkeringsafgiften, hvis jeg har en lav indkomst?

Nej, det er ikke muligt at få reduceret beløbet, da der er tale om en parkeringsafgift og ikke en bøde, og muligheden for nedsættelse af en afgift findes ikke.

Betaling af en parkeringsafgift

Du kan få oplysninger om betaling af en parkeringsafgift hos Opkrævningen (nyt vindue) i Aarhus Kommune.

Jeg har fået en parkeringsafgift, kan jeg klage?

Ja, du kan benytte Aarhus Kommunes elektroniske klagemulighed (nyt vindue).

Kan jeg klage til en overordnet instans?

Nej, sagen kan ikke prøves ved en anden administrativ myndighed.Sagen kan kræves prøvet i Fogedretten, men det kan kun ske, hvis du undlader at betale OG udtrykkeligt meddeler os, at sagen ønskes prøvet i Fogedretten. Behandling i Fogedretten kan afstedkomme sagsomkostninger.

Du kan desuden altid selv forsøge at prøve afgørelsen ved en civilretslig sag.

Jeg har fået en rykker på en parkeringsafgift, som jeg allerede har betalt. Hvorfor det?

  1. Rykkeren og din betaling kan have krydset hinanden, og så skal du se bort fra rykkeren.
  2. Du kan have indbetalt en parkeringsafgift på samme beløb til Rigspolitiet, en anden kommune eller et privat parkeringsselskab.
  3. Rykkeren kan have været på en anden parkeringsafgift. Du kan have indbetalt en parkeringsafgift på en anden persons bil.
  4. Indbetalingen er ikke blevet gennemført.

Jeg har fået en rykker, selv om jeg har klaget

En indsendt klage har ikke opsættende virkning for betaling af parkeringsafgiften, og rykkerproceduren sættes ikke i bero. Hvis der gives medhold i klagen, vil eventuelle indbetalinger og rykkergebyrer blive refunderet.Du skal for din egen skyld undersøge følgende:

  1. Er parkeringsafgiften på 510,00 kr. og pålagt af Aarhus Kommunes Parkeringskontrol?
  2. Kan rykkeren vedrøre en anden parkeringsafgift?

Jeg har fået en parkeringsafgift, selv om jeg har bestilt en beboer- eller erhvervslicens

Din beboerlicens er gyldig i det øjeblik, den er bestilt.

Din erhvervslicens er først gyldig i det øjeblik, den er synlig i bilens forrude.

Jeg har fået en parkeringsafgift, selv om jeg har en beboer- eller erhvervslicens

Hvis din beboer- eller erhvervslicens ikke er synlig i forruden, vil du modtage en parkeringsafgift. Den vil ikke kunne blive annulleret, selv om du efterfølgende fremviser et gyldigt kort.

Må man have to p-skiver i bilen?

Der må kun være én p-skive synlig på de steder, p-skiver efter bestemmelserne skal være: I forruden eller fordørens ruder. Ellers kan der opstå tvivl om hvilken p-skive, der er gældende/gyldig.

Andre biler holdt som min bil, men de fik ingen parkeringsafgift

Selv om andre biler holdt som din bil, og ikke fik en parkeringsafgift, vil parkeringsafgiften ikke blive annulleret. Kun faktuelle fejl ved grundlaget for parkeringsafgiften kan give grundlag for en annullering.

Kan jeg få frafaldet min parkeringsafgift, hvis bilen har holdt ulovligt på grund af havari?

Ja, hvis:

  • Du har ringet til Parkeringskontrollen og oplyst om havari
  • Du har lagt en seddel i forruden med dato og klokkeslæt
  • Du kan fremsende dokumentation for havariet i form af faktura fra Falck/Autohjælp eller andet momsregistreret firma

Skal jeg betale for at parkere på en betalingsplads, hvis jeg har invalideskilt?

Nej, i Aarhus er det gratis for biler med invalideskilt at parkere på Aarhus Kommunes betalingspladser, men hvis dit invalideskilt ikke er synligt i forruden, vil du modtage en parkeringsafgift. Parkeringsafgiften vil ikke kunne blive annulleret, selv om du efterfølgende fremviser et gyldigt kort.

Min bil er blevet pålagt en parkeringsafgift, mens jeg havde lånt den ud. Har jeg pligt til at betale parkeringsafgiften?

Ifølge Færdselslovens § 121, stk. 4, skal bilens bruger betale parkeringsafgiften, men hvis det ikke sker, bliver beløbet opkrævet hos ejeren. Det samme gælder for udlejningsselskaber og firmaer, hvor lejere og medarbejdere ikke er registrerede brugere. Firmaet skal betale beløbet og selv opkræve beløbet hos brugeren.

Jeg har fået en parkeringsafgift for at parkere en bil, men bilen tilhører ikke mig længere, da jeg har solgt den. Hvad skal jeg gøre?

Du skal fremsende en klage over afgiften til Parkeringskontrollen, hvor du har vedhæftet en kopi af slutsedlen, hvor salgsdato, købers navn og adresse klart fremgår. Herefter bliver parkeringsafgiften overført til køberen.

Kan en trailer få en parkeringsafgift?

Ja, det kan den, da den betragtes som et selvstændigt køretøj.

Må jeg parkerere min mortorcykel på fortovet?

Ifølge Færdselsloven må du ikke standse eller parkere på fortove, dog med undtagelse af cykler og tohjulede knallerter.Parkeringskontrolløren kan pålægge en parkeringsafgift ved overtrædelse af dette forbud. Du må parkere motorcyklen i en afmærket MC-bås eller parallelparkere den langs kantstenen. Vær opmærksom på, at du ikke må parkere i en afmærket bås til biler.

Kan jeg få en parkeringsafgift, selv om der sidder en person i bilen?

Ja, parkerings- og standsningsforbud gælder for køretøjer med eller uden fører/passager.

Har du fundet den information du søgte?

Har givet os Ris eller Ros!